OXFORD

AsTER

System Rehabilitacji Kardiologicznej z modułem próby wysiłkowej

Wzrastająca liczba pacjentów zagrożonych chorobami serca wymusza zastosowanie nowych metod terapeutycznych. Celem leczenia staje się nie tylko utrzymanie pacjenta przy życiu, ale również skuteczne przywrócenie mu optymalnych czynności fizjologicznych , psychospołecznych i zawodowych. Z tego powodu w ostatnich latach można zauważyć wzrastającą role rehabilitacji kardiologicznej jako skutecznej i ważnej metody leczenia. Nowoczesne metody rehabilitacji wymagają zastosowania nowoczesnego sprzętu. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu firma Aspel opracowała nowoczesny system rehabilitacji kardiologicznej Aster, który zapewnia bezpieczna i skuteczna realizacje programów treningowych.
System Aster umożliwia prowadzenie rehabilitacji grupowej zapewniając jednocześnie indywidualny przebieg treningu dla każdego pacjenta z równoczesnym monitorowaniem.

 

Do najważniejszych zalet systemu możemy zaliczyć

 • Współpraca z bieżnia lub cykloergometrem
 • Różnorodne programy treningu sterowane obciążeniem lub częstością rytmu
 • Sterowanie obciążeniem ciągłe lub naprzemienne
 • Możliwość projektowania indywidualnych programów treningu
 • Monitorowanie dwóch odprowadzeń EKG, częstości rytmu i ciśnienia krwi
 • Prezentacja trendów obciążenia, częstotliwości rytmu i ciśnienia krwi
 • Baza danych pacjentów oraz ich badań
 • Archiwizacja przebiegu badania wraz z zapisem EKG
 • Możliwość przeglądu raportów i przebiegów EKG z poprzednich treningów
 • Możliwość prowadzenia treningów grupowych
 • Wydruk raportów ilustrujących przebieg treningu
 • Możliwość wydruku zapisu EKG

 

Programy treningów

System Aster umożliwia tworzenie programów treningowych dostosowanych indywidualnie do możliwości fizjologicznych pacjenta. Istnieje możliwość tworzenia programów z obciążeniem stałym lub naprzemiennym. Zadawane obciążenie może być również sterowane częstością rytmu.

 

Monitorowanie

Bezpieczeństwo pacjenta wymaga aby w trakcie treningu monitorowano podstawowe parametry życiowe pacjenta. System Aster prezentuje na ekranie dwa odprowadzenia EKG oraz na bieżąco sprawuje nadzór nad częstością rytmu i ciśnieniem krwi.

 

Raporty

Każdy trening dokumentowany jest jednostronicowym raportem zawierającym wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu treningu. Raport zawiera dane pacjenta, program treningu, trendy częstości rytmu i ciśnienia krwi oraz wykonaną prace.

 

Rehabilitacja grupowa

System Aster przeznaczony jest głównie do prowadzenia rehabilitacji grupowej. Zestaw składający się ze stacji centralnej oraz kilku cykloergometrów lub bieżni pozwala na jednoczesne prowadzenie treningu dla grupy pacjentów. Każdy pacjent z trenującej grupy może ćwiczyć według indywidualnego programu i jest indywidualnie monitorowany.

 

Baza danych

Moduł bazy danych umożliwia wprowadzenie danych osobowych pacjenta oraz archiwizacji informacji dokumentujących przebieg procesu rehabilitacji. Każdy przeprowadzony trening automatycznie wprowadzany jest do bazy danych łącznie z zapisem EKG. System Aster zapewnia błyskawiczny dostęp do wszystkich zapamiętanych informacji, przegląd zapisu EKG, wydruki. Istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń z jednoczesnym podglądem zapisu EKG z poprzedniego treningu.

168_kb Rehabilitacja Kardiologiczna AsTER      Instrukcja obsługi
168_kb moduł próby wysiłkowej                        Instrukcja obsługi

Strona Główna JURAMED.