OXFORD
MENU

CardioTEST program
   CardioTEST 612 PC program wysiłkowy
" CardioTEST 612 PC program wysiłkowy"

CardioTEST jest zaawansowanym systemem przeznaczonym do prowadzenia elektrokardiograficznych prób wysiłkowych o następujących parametrach.

 • zapis 12 odprowadzeń
 • automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST
 • automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergonometru i bieżni
 • archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania

  CARDIOTEST podczas próby wysiłkowej zapewnia:

 • nieprzerwaną obserwację na monitorze sygnału EKG, odbieranego z dowolnie
      wybranych 12 odprowadzeń, z możliwością zmiany podczas badania
 • obserwację uśrednionych zespołów P-QRS-T z wszystkich 12 odprowadzeń,
      wzbogaconą o pomiar w trybie "on-line" poziomu odcinka ST
 • automatyczne wyznaczanie punktów pomiarowych z możliwością
      ręcznej korekty
 • rejestrację i obserwację aktualnej częstości rytmu serca
 • kontrolę PMHR (maksymalnej dla wieku częstości akcji serca)
 • wydruk EKG w czasie rzeczywistym
 • rejestrację i obserwację wartości MET
 • rejestrację i obserwację wartości RPP (produkt podwójny)
 • automatyczną analizę arytmii
 • obserwację aktualnej częstości pracy serca HR
 • obserwację rodzaju i czasu trwania badań
         - spoczynkowego
         - wysiłkowego
         - powysiłkowego
 • realizacja standarowych oraz własnych protokołów badań
 • możliwość użycia protokołu RAMP
 • kontrolę obciążenia podczas trwania próby wysiłkowej
 • archiwizację i wydruk raportu przeprowadzonego badania, w którego skład wchodzą
         - podstawowe dane pacjenta
         - uśrednione zespoły P-QRS-T
         - wykres trendów poziomu obniżenia i nachylenia odcinka ST
         - wykres trendu obciążenia
         - tabelę zawierającą paramatry badania, zmierzone wartości obciążenia, HR,
           poziom i nachylenie odcinka ST


  Kontakt. serwis@juramed.com.pl

 • Data: 27.02.2007r.
  Autor: T.S.


  © F.H.U. Juramed

  Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają
  uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.