OXFORD
MENU

HolCARD 24W Alfa
   HolCARD 24W Alfa
" HolCARD 24W Alfa "

Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz z rejestratorem Aspekt 702 przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika. Pozwala na szybkie wykonanie podstawowych analiz EKG (ocenę arytmii i odcinka ST), przeprowadzenie analiz zaawansowanych w zakresie oceny zmienność rytmu (HRV), odstępu QT oraz analizę pracy rozrusznika serca.

Bardzo nowoczesne rejestratory cyfrowe AsPEKT 702, 800, 812 których technologia
półprzewodnikowa gwarantuje długotrwałą eksploatację oraz rejestrację sygnału EKG bez kompresji i zniekształceń to standardowe wyposażenie systemów holterowskich.

Specyfikacja techniczna:

 • Rejestratory cyfrowe AsPEKT 3 i 12 kanałowe które zapisują sygnał EKG bez kompresji
      na kartach pamięci PCMCIA (CF) rejestratory łatwo komunikujące się z jednostką centralną
      poprzez złącze IrDA w celu ustalenia poprawnści sygnału EKG, oraz sprawdzenia stanu baterii
      oraz ewentualnego ustalenia alternatywnych odprowadzeń
 • Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
 • Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
 • Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
 • Możliwość wykrywania, przeglądania i tworzenia jakościowych raportów w zakrasie oceny:
      VE, VT, S,SVE,P,SVT, Pauzy, IRR, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Pary, uniesienia i
      obniżenia ST, Epizody ST, Max., Min. oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów
      w zapisie
 • Edytor klas umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
 • Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
 • Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
 • Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG
      wraz z ich etykietami
 • Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
 • Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów
      odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
 • Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
 • Filtr migotania przedsionków
 • Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
 • Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
 • Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej
 • Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca

  Zapytaj handlowca tel. 509 318 817

  Kontakt.
  serwis@juramed.com.pl

 • Data: 26.03.2013 r.
  Autor: Tomasz Siwek tel. 509318817


  © F.H.U. Juramed

  Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają
  uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.