OXFORD

MENU

AsCARD Mr. SILVER
   AsCARD Mr. SILVER
" AsCARD Mr. SILVER "

AsCARD Mr. SILVER umożliwia rejestrację 12 standardowych odprowadzeń EKG
w następujących trybach:

TRYB RĘCZNY
12- ,6- lub 3- kanałowy polega na rejestracji wybranych odprowadzeń EKG.
W trybie tym istnieje możliwość ustawienia prędkości i czułości zapisu, włączenia lub wyłączenia filtru. Możliwy jest zapis jednej z czterech grup odprowadzeń (I,II,III);
(aVR, aVL, aVF); (V1, V2, V3); (V4, V5, V6); , zapis jednej z dwóch grup (I,II,III,aVR,aVL, aVF); (V1, V2, V3, V4, V5, V6), lub zapis grupy 12 odprowadzeń.

TRYB AUTOMATYCZNY
6- lub 3-kanałowy polega na jednoczesnym zebraniu sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń, a następnie przeprowadzeniu automatycznej analizy zawierającej pomiary odstępów czasowych i amplitud załamków oraz osi elektrycznych. Wydruk pełnego raportu zawiera zapis sygnałów EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T, wyniki pomiarów i obliczeń. Parametry rejestracji ustawiane są tak samo jak dla trybu ręcznego.

POMIARY
 • automatyczne wykrywanie początków i końców załamków P, QRS, T,
 • pomiar czasów trwania P i QRS,pomiar czasów trwania P i QRS,
 • pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T,
 • obliczenie HR, Q-Tc,
 • pomiar amplitud wszystkich załamków oraz poziomu i nachylenia odcinka ST
 • obliczanie osi elektrycznych załamków P-QRS-T
 • opis słowny morfologii załamków P-QRS-T (interpretacja)

  FUNKCJE POMOCNICZE
 • automatyczna regulacja położenia linii izoelektrycznej w środku kanału
      rejestracji
 • automatyczna eliminacja wędrowania linii izoelektrycznej
 • cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych
 • cyfrowa filtracja zakłóceń pochodzenia mięśniowego
 • sygnalizacja złego kontaktu elektrod
 • kopia badaniń ilość 100

  OBSŁUGA APARATU
 • klawiatura alfanume-ryczna
 • ekran wyświetlacza LCD graficzny.

  KOMUNIKACJA Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI
 • łacze szeregowe RS-232C

  REJESTRACJA
 • liniowa głowica termiczna sterowana mikroprocesorowo
 • prędkość zapisu: 5; 25; 50 mm/s
 • szerokość papieru: 112 mm
 • typ papieru: termoaktywny, milimetrowy, bezpyłowy w rolkach po 25 m.

  OBWÓD WEJŚCIOWY EKG
 • podłączenie pacjenta: 10 elektrodowy kabel pacjenta do tworzenia
      12 standardowych odprowadzeń według Eithovena, Goldberga, Wilsona,
      (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)
 • czułość: 2,5; 5; 10; 20 mm/mV
 • filtracja: zakłóceń sieciowych 50 Hz, zakłóceń mięśniowych 25 i 35 Hz
 • filtr antydryftowy linii izoelektrycznej.

  DOSTĘPNE OPCJE
 • interpretacja sygnału EKG
 • spirometr - pomiar: FVC, FEV, PEF, MEF
 • program archiwizacji danych EKG "Kardioteka"

  GWARANCJA>
 • 24 miesiące pod warunkiem płatnego przeglądu w dwunastym
      miesiącu gwarancji.

  Wymiary (DxSxW): 310 mm x 230 mm x 66 mm
  WAGA: 2,6 kg
  ZASILANIE 230V; 50Hz, akumulator wewnętrzny


  Kontakt. serwis@juramed.com.pl

 • Data: 24.12.2007r.
  Autor: T.S.


  © F.H.U. Juramed

  Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają
  uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.