OXFORD

MENU

AsCARD Mr. RED
   AsCARD Mr. RED
" AsCARD Mr. RED "

AsCARD Mr. RED umożliwia rejestrację 12 standardowych odprowadzeń EKG
w następujących trybach:

TRYB RĘCZNY
6-, 3- lub 1-kanałowy polega na rejestracji wybranych odprowadzeń EKG.
W trybie tym istnieje możliwość ustawienia prędkości i czułości zapisu,
włączenia lub wyłączenia filtru. Możliwy jest zapis jednego z dwunastu
odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6;
zapis jednej z czterech grup odprowadzeń (I,II,III); (aVR, aVL, aVF);
(V1, V2, V3); (V4, V5, V6), lub jednej z dwóch grup
(I, II, III, aVR, aVL, aVF); (V1, V2, V3, V4, V5, V6).

TRYB AUTOMATYCZNY
3- lub 1-kanałowy polega na jednoczesnym zebraniu sygnału EKG
ze wszystkich 12 odprowadzeń, a następnie przeprowadzeniu automatycznej
analizy zawierającej pomiary odstępów czasowych i amplitud załamków
z osi elektrycznych. Wydruk pełnego raportu zawiera zapis sygnałów EKG,
uśrednione zespoły P-QRS-T, wyniki pomiarów i obliczeń.
Parametry rejestracji ustawiane są tak samo jak dla trybu ręcznego.

POMIARY
 • automatyczne wykrywanie poczatków i końców załamków P, QRS, T,
 • pomiar czasów trwania P i QRS
 • pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T
 • obliczenie HR, Q-Tc
 • pomiar amplitud wszystkich załamków oraz poziomu i nachylenia
      odcinka ST
 • obliczenie osi elektrycznych załamków P-QRS-T
 • opis słowny morfologii załamków P-QRS-T (interpretacja).

  FUNKCJE POMOCNICZE
 • automatyczna regulacja położenia linii izoelektrycznej w środku
      kanału  rejestracji
 • automatyczna eliminacja wędrowania linii izoelektrycznej
 • cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych
 • cyfrowa filtracja zakłóceń pochodzenia mięśniowego
 • sygnalizacja złego kontaktu elektrod
 • kopia ostatniego badania automatycznego.

  OBSŁUGA APARATU
 • klawiatura funkcyjna albo alfanumery-czna oraz ekran
      ciekłokrystaliczny LCD - dwie linijki tekstu (2 x 24 znaki).

  KOMUNIKACJA Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI
 • łacze szeregowe RS-232C

  REJESTRACJA
 • liniowa głowica termiczna sterowanamikroprocesorowo.
 • prędkość zapisu: 5; 25; 50 mm/s,
 • szerokość papieru: 60 mm
 • typ papieru:
      termoaktywny, milimetrowy, bezpyłowy w rolkach po 25 m.

  OBWÓD WEJŚCIOWY EKG
 • podłączenie pacjenta: 10 elektrodowy kabel pacjenta do tworzenia
      12 standardowych odprowadzeń według Eithovena, Goldberga,
      Wilsona, (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)
 • czułość: 2,5; 5; 10; 20 mm/mV
 • filtracja: zakłóceń sieciowych 50 Hz, zakłóceń mięśniowych 35 Hz
 • filtr antydryftowy linii izoelektrycznej.

  DOSTĘPNE OPCJE
 • interpretacja sygnału EKG
 • spirometr - pomiar: FVC, FEV, PEF, MEF
 • program do badań wysiłkowych
 • program archiwizacji danych "Kardioteka"

  GWARANCJA
 • 24 miesiące pod warunkiem płatnego przeglądu w dwunastym
      miesiącu gwarancji.

  Wymiary (DxSxW): 255 mm x 195 mm x 66 mm
  WAGA: 1,9 kg
  ZASILANIE: 230V; 50Hz, akumulator wewnętrzny.


  Kontakt. serwis@juramed.com.pl

 • Data: 29.07.2012r.
  Autor: T.S.


  © F.H.U. Juramed

  Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają
  uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.