OXFORD

MENU

AsCARD Mr GREEN 2
   AsCARD Mr GREEN 2 powiększenie zdjęcia
" AsCARD Mr GREEN 2"

AsCARD Mr GREEN 2 umożliwia rejestrację 3-1 standardowych odprowadzeń EKG w następujących trybach:

TRYB RĘCZNY
3- lub 1-kanałowy polega na rejestracji wybranych odprowadzeń EKG. W trybie tym istnieje możliwość ustawienia prędkości i czułości zapisu, włączenia lub wyłączenia filtru. Możliwy jest zapis jednego z dwunastu odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; zapis odprowadzeń (I,II,III); (aVR, aVL, aVF);
(V1, V2, V3); (V4, V5, V6),

TRYB AUTOMATYCZNY
3- lub 1-kanałowy polega na jednoczesnym zebraniu sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń, a następnie przeprowadzeniu automatycznej analizy zawierającej pomiary odstępów czasowych i amplitud załamków z osi elektrycznych. Wydruk pełnego raportu zawiera zapis sygnałów EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T, wyniki pomiarów i obliczeń. Parametry rejestracji ustawiane są tak samo jak dla trybu ręcznego.

POMIARY
 • automatyczne wykrywanie poczatków i końców
      załamków P, QRS, T,
 • pomiar czasów trwania P i QRS
 • pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T
 • obliczenie HR, Q-Tc
 • pomiar amplitud wszystkich załamków oraz poziomu
      i nachylenia odcinka ST
 • obliczenie osi elektrycznych załamków P-QRS-T

  FUNKCJE POMOCNICZE
 • automatyczna regulacja położenia linii izoelektrycznej
      w środku kanału  rejestracji
 • cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych
 • cyfrowa filtracja zakłóceń pochodzenia mięśniowego
 • sygnalizacja złego kontaktu elektrod
 • kopia ostatniego badania automatycznego.

  OBSŁUGA APARATU
 • klawiatura alfanumeryczna oraz ekran
      ciekłokrystaliczny LCD - dwie linijki tekstu (2 x 24 znaki).

  REJESTRACJA
 • liniowa głowica termiczna sterowana mikroprocesorowo.
 • prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s,
 • szerokość papieru: 58 mm
 • typ papieru:
      termoaktywny, milimetrowy, bezpyłowy w rolkach
      po 25 m.

  OBWÓD WEJŚCIOWY EKG
 • podłączenie pacjenta: 10 elektrodowy kabel pacjenta
      do tworzenia 12 standardowych odprowadzeń według
      Eithovena, Goldberga, Wilsona, (I, II, III, aVR, aVL,
      aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)
 • czułość: 2,5; 5; 10; 20 mm/mV
 • filtracja: zakłóceń sieciowych 50 Hz,
      zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz
 • filtr antydryftowy linii izoelektrycznej.

  GWARANCJA
 • 24 miesiące pod warunkiem płatnego przeglądu
      w dwunastym miesiącu gwarancji.

  Wymiary (DxSxW): 255mm x 195mm x 66mm
  WAGA: 1,3 kg
  ZASILANIE: 190 - 240V; 50Hz, akumulator wewnętrzny
  z ładowarką zewnętrzną.


  Kontakt. serwis@juramed.com.pl

 • Data: 29.07.2012r.
  Autor: T.S. tel. 506929607


  © F.H.U. Juramed

  Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają
  uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.